Profesjonell støtte

for øyebehandling og

kontroll av myopi

Begynn å praktisere Myopi Control.

Vi, som profesjonelle optikere har alle blitt opplyst om den såkalte epidemien om nærsynthet som sprer om seg i verden. Ikke bare i østen, men også rett utenfor døren vår. I Europa og USA har tilfeller av nærsynthet blant barn doblet seg de siste ti årene. Mange av disse barna får kraftig nærsynthet og er i faresonen for å miste synet helt, eller risikerer kraftig nærsynthet.

Kan vi som øyespesialister bremse eller stanse utviklingen av nærsynthet?   Ifølge bevisene så er svaret "Ja"!

Se også uttalelsen fra Nick Dash og Pascal Blaser