Nick Dash

Nick Dash
BScHons(Optom) MCOptom ,Dip SVA.
Optiker drevet av en lidenskap for vitenskap og syn

Pascal Blaser

Pascal Blaser
M.Sc. of  Vision Science and Business
Spesialisert optiker og en nerd på nye medier

Nick Dash

BScHons(Optom) MCOptom ,Dip SVA.

Optiker drevet av en lidenskap for vitenskap og syn.

Nick Dash er en uavhengig klinisk optiker med 30 år variert erfaring og interesse i en rekke av verdens ledene teknologier for å forbedre verdens øyehelse.

Han er for tiden æresforeleser ved Wales Universitet samtidig som han fortsetter sine kommersielle interesser og kjører pedagogiske arrangementer som SkiCPD. Nick har forelest over hele verden fra Harvard Medisinske Skole i USA til å bli invitert av Hong Kongs regjering for å være hovedforeleser ved tre forskjellige anledninger.

Mange av hans kolleger ser på Nick som leder for viktige meninger innen optometri, noe som fremgår ved at han ble bedt om å holde en presentasjon ved BCLA "Visjonærsamling" ved Den Kongelige Høyskole for Leger, London i 2015.n 2015.

Pascal Blaser

M.Sc. of  Vision Science and Business

Spesialisert optiker og en nerd på nye medier

Pascal Blaser er optiker med kontaktlinser som sin spesialisering, med 10 års erfaring fra kontaktlinseindustrien. Han har utviklet ulike design for kontaktlinser for å bedre synskvaliteten blant brukerne.

Han arbeider for tiden i ledelsen for en uavhengig produsent av spesialtilpassede kontaktlinser, i Sveits. Pascal Blaser har holdt forelesninger om kontaktlinser i Europa og Midtøsten for å forbedre ferdighetene blant optikere og øyespesialister. I tillegg er han vertskap for flere nettider innen ulike sektorer.

Denne lidenskapen for øyehelse og nye medier har gitt denne ideen om å lage et enkelt og nyttig verktøy for å hjelpe de berørte pasientene og for å kunne støtte spesialistene i deres daglige virksomhet.